ใครคือผู้มีอายุสูงสุดในโลก
ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2550
ปราโมทย์ ประสาทกุล

ผู้ใกล้ชิดของผมให้ข้อสังเกตว่า สองสามปีที่ผ่านมานี้ ผมพร่ำพูดซ้ำถึงกาลเวลาที่ผ่านไปรวดเร็วดุจติดปีกบิน และย้ำว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในอีกไม่ช้า อาการกล่าวซ้ำย้ำคิดย้ำทำเช่นนี้ บางคนว่าเป็นสัญญาณของความชราภาพ
แต่ผมเถียงว่าไม่ใช่ ผมพูดถึงความรวดเร็วของกาลเวลาซ้ำหลายครั้งไม่ใช่เพราะปลงว่าตัวเองกำลังจะแก่ ไม่ใช่เพื่อเตือนสติว่าเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ และไม่ใช่เพื่อบอกตัวเองว่าเวลาผ่านไปเร็วอย่างนี้ อีกไม่นาน เราก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้ว
ผมพูดถึงความเร็วของกาลเวลาบ่อยครั้ง ด้วยตั้งใจที่จะโยงไปให้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาประชากรที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยและทั่วโลก ระยะเวลาที่ประชากรจะมีชีวิตอยู่ จะเกี่ยวโยงกับโครงสร้างอายุของประชากรที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เวลาที่ล่วงพ้นไปเร็วอย่างนี้ อีกไม่นานประชากรของทั้งโลก และของประเทศไทยก็จะเข้าสู่สภาวะสูงวัยอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
อายุขัยของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะยืนยาวขึ้น ถึงแม้เวลาจะล่วงไปเร็วมาก แต่ถ้าชีวิตของมนุษย์ยืนยาวขึ้น เวลาที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตของแต่ละคนก็ยังมีอยู่อีกยาวนาน แต่ก่อนคนอายุเกินร้อยอาจจะหาได้ยาก ปัจจุบัน ผู้มีอายุเกินร้อยปีกำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในโลกและในสังคมไทย คำในภาษาอังกฤษว่า ?centenarian? และ ?supercentenarian? มีการใช้กันบ่อยขึ้น ในขณะที่คำไทยว่า ?ศตวรรษิกชน? ?คนร้อยปี? และ ?อภิศตวรรษิกชน? ก็น่าจะมีผู้พูดให้ได้ยินกันมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
ผมขอถือโอกาส ?วันผู้สูงอายุแห่งชาติ? 14 เมษายน พ.ศ.2550 พูดเรื่องเกี่ยวกับศตวรรษิกชน ของโลก ว่าใครคือผู้มีอายุสูงสุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน และใครเป็นผู้มีอายุสูงสุดที่มีหลักฐานยืนยันได้แน่ชัด
ใครที่มีอายุสูงสุดของโลกในปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 29 มกราคม ค.ศ.2007 (ขอใช้ปี ค.ศ.แทน พ.ศ. ในข้อเขียนนี้) ที่เพิ่งผ่านมา สื่อมวลชนต่าง ๆ ได้เสนอข่าวว่าตำแหน่งบุคคลผู้มีอายุสูงสุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ตกเป็นของคุณยายโยเน มินากาวา คนจังหวัดฟูกุโอกะของญี่ปุ่นแล้ว คุณยายโยเน เกิดเมื่อ 14 มกราคม ค.ศ.1893 ปัจจุบันมีอายุ 114 ปีบริบูรณ์แล้ว คุณยายโยเน กลายเป็นผู้มีอายุสูงสุดที่ยังมีชีวิตอยู่ทันทีหลังจากที่ คุณยายเอ็มมา ทิลล์แมน แห่งรัฐคอนเนคติคัต สหรัฐอเมริกาเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ขณะมีอายุได้ 114 ปี 67 วัน
สถิติผู้มีอายุสูงสุดนี้ บันทึกไว้โดย Guinness Book of World Records ซึ่งเน้นเรื่องความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลอายุของบุคคลเป็นสำคัญ เขาจึงย้ำตลอดเวลาว่า ?เป็นบุคคลอายุสูงสุดที่มีหลักฐานยืนยันอย่างไม่มีข้อกังขาใด ๆ?
ข้อมูลเกี่ยวกับคนอายุสูงมาก ๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเกินร้อยปี ที่เรียกว่า ?ศตวรรษิกชน ? คนร้อยปี? นี้ หลักฐานหรือประจักษ์พยานที่จะยืนยันว่าบุคคลผู้นั้นมีอายุมากเท่านั้นจริง โดยเฉพาะวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องดูเหมือนจะเป็นหัวใจของเรื่องเลยทีเดียว ความเป็นศตวรรษิกชนย่อมนับว่าเป็นศักดิ์ศรีของตัวบุคคล และเป็นเกียรติภูมิของชุมชนที่ผู้มีอายุยืนยาวนั้นอาศัยอยู่ ดังนั้น จึงมีการอ้างอายุของศตวรรษิกชนที่สูงเกินกว่าอายุแท้จริงอยู่บ่อย ๆ พยานหลักฐานจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญของการบันทึกสถิติศตวรรษิกชน ในความเป็นจริง อาจมีศตวรรษิกชนที่มีอายุสูงกว่าสถิติที่บันทึกไว้ก็ได้ แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด ในโลกนี้มีการอ้างว่าคนนั้นคนนี้มีอายุสูงเกินกว่าร้อยกว่าปีขึ้นไปจำนวนมากมาย แต่ปัญหามักจะจบลงตรงที่การอ้างเหล่านั้นไม่สามารถ แสดงหลักฐานยืนยันวันเกิดที่แท้จริงได้
หนังสือสถิติโลกของกินเนส เริ่มเสนอสถิติผู้มีอายุสูงสุดในโลกมาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 1955 คนแรกที่ได้ตำแหน่งนี้ คือ คุณยายมาร์ธา เกรแฮม แห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อมีอายุ 110 ปี ในช่วง 20 ปีแรกของการเสนอสถิติผู้มีอายุสูงสุดในโลกนี้ ผู้ครองตำแหน่งอายุสูงสุดมี 17 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีอายุสูงสุดตั้งแต่อายุ 107 ปี 3 คน เมื่ออายุ 108 ปี 2 คน 109 ปี 3 คน 110 ปี 6 คน และสูงสุดเมื่ออายุ 111 ปี 3 คน
แต่ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1975 มาจนถึงปัจจุบัน ผู้มีอายุสูงสุดได้ตำแหน่งเมื่อมีอายุที่สูงขึ้น อาจจะเป็นเพราะอายุขัยของมนุษย์เพิ่มสูงขึ้น หรือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศตวรรษิกชนดีขึ้นก็ได้ ผู้ครองตำแหน่งอายุสูงสุดส่วนใหญ่จะได้ตำแหน่งเมื่อมีอายุ 113- 114 ปี คุณยายมารี ลุยส์ มิลเลอร์ แห่งรัฐออนตาริโอ แคนาดา ได้ตำแหน่งนี้เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 1997 เมื่อมีอายุถึง 116 ปี และคนก่อนหน้านั้น คุณยายจีน กาลมองต์ ชาวฝรั่งเศส ได้ตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 1991 เมื่อมีอายุ 115 ปี และได้ครองตำแหน่งผู้มีอายุสูงสุดอยู่ยาวนานถึง 6 ปี จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 1997 ขณะมีอายุ 122 ปี ซึ่งได้กลายเป็นอายุสูงสุดของมนุษย์ที่มีหลักฐานยืนยันเชื่อถือได้
หนังสือกินเนสได้ทำบัญชีผู้มีอายุสูงสุดอันดับรอง ๆ ลงมาเอาไว้ด้วย ทั้งนี้เมื่อผู้มีอายุสูงสุดอันดับแรกเสียชีวิต เขาก็จะขยับผู้มีอายุสูงสุดอันดับรองลงมาขึ้นไปแทนทันที เชื่อหรือไม่ว่า ข้อมูล ณ วันนี้ (5 มีนาคม 2550) ผู้มีอายุสูงสุดในโลก 10 อันดับแรกเป็นผู้หญิงทั้งสิ้น ขอเรียงให้ดูเพื่อจะได้เห็นภาพ (ชื่อ, อายุ, วันเดือนปีเกิด, ประเทศ)
(1) โยเน มินากาวา 114 ปี 4 ม.ค. 1893 ฟูกุโอกะ ญี่ปุ่น
(2) เอ็ดนา ปาร์กเกอร์ 113 ปี 20 เม.ย. 1893 รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
(3) มาเรีย เดอ เจซัส 113 ปี 10 ก.ย. 1893 โปรตุเกส
(4) เฮเลน สเต็ทเตอร์ 113 ปี 18 พ.ย. 1893 รัฐเนบราสกา สหรัฐอเมริกา
(5) เบอร์ธา ฟราย 113 ปี 1 ธ.ค. 1893 รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
(6) ฟลอเรนซ์ ฟินซ์ 113 ปี 22 ธ.ค. 1893 เกิดสหราชอาณาจักร แต่ไปอยู่นิวซีแลนด์
(7) ชิทสุ นากาโน 112 ปี 1 ม.ค. 1894 ญี่ปุ่น
(8) อาร์เบลลา อีวิง 112 ปี 13 มี.ค. 1894 รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
(9) มารี ซีโมน คาโปนี 112 ปี 14 มี.ค. 1894 ฝรั่งเศส
(10) เกอทรูด เบนส์ 112 ปี 6 เม.ย. 1894 รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ผู้ชายที่มีอายุสูงสุดในโลก
ด้วยเหตุที่สถิติผู้มีอายุสูงสุดในโลก ส่วนใหญ่เกินกว่า 80% เป็นผู้หญิง เพราะเป็นไปตามหลักความจริงที่ว่าผู้หญิงมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย หนังสือกินเนส จึงเริ่มเสนอสถิติผู้ชายที่มีอายุสูงสุดในโลก ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา สถิติได้ย้อนหลังไปเสนอผู้ชายที่มีอายุสูงสุดในโลกคนแรกเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 1961 คือ โจเซฟ เซนต์ อาเมอร์ อายุ 108 ปี ชาวแคนาดา ผู้ชายอายุสูงสุดคนต่อ ๆ มาได้ตำแหน่งเมื่ออายุตั้งแต่อายุ 105 ถึง 113 ปี
ผู้ชายที่มีอายุสูงสุดในโลกคนปัจจุบันเป็นชาวจังหวัดมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 1895 ปัจจุบันจึงมีอายุ 111 ปีกว่าแล้ว เขาได้ตำแหน่งนี้สืบแทนคุณตา อีมิเลียโน เมอร์คาโด เดล โทโร ชาวเปอโตริโก ผู้ซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2007 นี้เอง ขณะมีอายุได้ 115 ปี 156 วัน
ผู้ชายที่มีอายุสูงสุดในโลกที่มีหลักฐานยืนยันได้ คือ คุณตาคริสเตียน มอร์เทนเสน อายุเมื่อเสียชีวิต 115 ปี 252 วัน (เกิด 16 ส.ค. 1882 ตาย 25 เม.ย. 1998) เป็นชาวเดนมาร์ค แต่ได้อพยพไปอยู่ในอเมริกา
ความจริงมีชายชาวญี่ปุ่น ชื่อ ชิเกชิโย อิซูมิ ซึ่งหนังสือกินเนสฯ เสนอข้อมูลว่าเป็นผู้มีอายุสูงสุดไว้ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 1976 เมื่อมีอายุ 111 ปี และครองตำแหน่งผู้มีอายุสูงสุดต่อมาอีกเป็นเวลาถึง 9 ปี จนเสียชีวิตเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 1986 เมื่อมีอายุ 120 ปี 237 วัน แต่รายนี้ข้อมูลวันเดือนปีเกิดออกจะสับสน งานวิจัยของนักวิชาการชาวญี่ปุ่นเอง ตั้งข้อสงสัยว่าวันเกิดของคุณตาชิเกชิโย ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะอาจจะสับกับวันเกิดของพี่ชายซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก อายุ 120 ปี ของคุณตาชิเกชิโย จึงไม่ถือเป็นสถิติโลกของผู้ชายที่มีอายุสูงสุด เพราะวันเดือนปีเกิดของคุณตาชาวญี่ปุ่นท่านนี้ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ และยังไม่ได้รับการยอมรับ
ไหน ๆ ก็ได้พูดถึงผู้ชายที่มีอายุสูงสุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแล้ว ก็ขอนำรายชื่อผู้ชายที่มีอายุสูงสุดในโลก 10 อันดับแรกมาแสดงไว้ข้างล่างนี้ (ชื่อ, อายุ, วันเดือนปีเกิด, ประเทศ)
(1) โทโมจิ ทานาเบ 111 ปี 18 ก.ย. 1895 ญี่ปุ่น
(2) ซูเกซาโบโร นากานิชิ 110 ปี 15 มี.ค. 1986 ญี่ปุ่น
(3) เฮนรี อัลลิงแฮม 110 ปี 6 มิ.ย. 1986 สหราชอาณาจักร
(4) จอร์จ ฟรานซิส 110 ปี 6 มิ.ย. 1986 แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
(5) วอลเตอร์ บรุนนิง 110 ปี 21 ก.ย. 1986 รัฐมอนตานา สหรัฐอเมริกา
(6) ออกัสโต ไอลิเวรา โมเรียร์ 110 ปี 6 ต.ค. 1986 โปรตุเกส
(7) วอลเตอร์ เอช. ซวอร์ด 110 ปี 13 ต.ค. 1986 รัฐนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา
(8) อีเลียส เวน 110 ปี 19 พ.ย. 1986 รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
(9) นิโคลัส คาโอ เซ ทเซียน 109 ปี 15 ม.ค. 1987 ฮ่องกง
(10) เอเม เอลิกนอน 109 ปี 2 ก.พ. 1987 ฝรั่งเศส
อภิศตวรรษิกชน
อายุขัยของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะยืนยาวขึ้นอีก อันเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ และแบบการใช้ชีวิตของประชากร ศตวรรษิกชน และอภิศตวรรษิกชนในโลกนี้กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับคนที่มีอายุเกินร้อยปีเหล่านี้มีการบันทึกไว้เป็หลักฐานเชื่อถือได้มากขึ้น เราสามารถติดตามและพิสูจน์ข้อมูลคนร้อยปีได้แน่นอนมากขึ้น เดี๋ยวนี้การที่บุคคลโดยเฉพาะผู้หญิงจะมีอายุเกิน 110 ปี เป็น ?อภิศตวรรษิกชน? กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว ที่จริง ศัพท์คำว่า supercenternarian หรือ อภิศตวรรษิกชนนี้ก็บัญญัติขึ้นมาเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีอายุยืนยาวมาก ๆ กลุ่มนี้นั่นเอง ศัพท์คำนี้ นอร์ริส แมคเวิร์ธเตอร์ บรรณาธิการของหนังสือกินเนส เป็นผู้บัญญัติขึ้นในทศวรรษ 1970
ประมาณกันว่า ปัจจุบันมีอภิศตวรรษิกชนอยู่ในโลกนี้ไม่เกิน 1,000 คน และประมาณว่าผู้มีอายุ 110 ปี เพียง 2% ที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนถึง 115 ปี ดังนั้น ปัจจุบันจึงน่าจะมีผู้มีอายุ 115 ปีอยู่ไม่เกิน 20 คน ข้อมูลสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ขณะนี้ไม่มีผู้ใดอายุถึง 115 ปี และยังมีชีวิตอยู่โดยที่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดอยู่ในโลกนี้เลย
ข้อมูลเกี่ยวกับอภิศตวรรษิกชนที่นำเสนอมานี้ มีความสำคัญต่อการคาดประมาณจำนวนคนร้อยปีในประเทศไทย ถ้าเราไปพบอภิศตวรรษิกชนไทยที่มีอายุ เกินกว่า 110 ปี ไม่ว่าจะยืนยันด้วยหลักฐานทะเบียนบ้าน หรือคำกล่าวอ้างใด ๆ ก็ขอให้สงสัยไว้ก่อนว่าวันเดือนปีเกิดตามหลักฐานที่อ้างนั้นถูกต้องน่าเชื่อถือได้หรือไม่
ท้ายเรื่อง : ข้อมูลเกี่ยวกับศตวรรษิกชนสืบค้นได้จากอินเตอร์เน็ท ถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซค์ google แล้ว ให้สืบค้นคำว่า oldest person (คนแก่ที่สุด) เว็บไซต์นี้จะเป็นขุมทรัพย์ของข้อมูลความรู้มากมายเกี่ยวกับความยืนยาวของชีวิต ศตวรรษิกชน และเรื่องราวหลากหลายเกี่ยวกับคนที่มีอายุยืนในโลกนี้